ADHD is niet te beschouwen als een ziekte maar als een verzameling eigenschappen en neigingen die bepalen hoe iemand in het leven staat. ADHD zouden we kunnen zien als een gave die in goede banen geleid moet worden. Mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld veel energie en heel veel goede ideeën, ze springen echter ook van de hak op de tak en zijn snel afgeleid.

De grootste wetenschappers en zakenmensen vertoonden trekjes van ADHD. Het is dus zaak de positieve kenmerken ten gunste aan te wenden. Voedingssupplementen dragen bij aan het in goede banen leiden van deze gave, in combinatie met voedingsadviezen, het juiste dieet, duidelijke regels en een begripvol persoon in de directe omgeving die sturing kan geven aan al die ideeën. Andere maatregelen zoals gedragstherapie of neurofeedback kunnen ook nog een welkome aanvulling zijn.

Deze brede aanpak leidt in de meeste gevallen zonder medicatie tot een sterke verbetering van de klachten, het beter functioneren in het dagelijks leven, verbeterde school- en leerprestaties en afname van ongewenst gedrag.

Neurotransmitters
Neurotransmitters regelen de communicatie tussen de miljarden neuronen in onze hersenen. Op dit moment zijn er meer dan zestig neurotransmitters bekend, die verantwoordelijk zijn voor gedragingen en gevoelens en in verschillende gebieden van de hersenen werken. Bij ADHD spelen de neurotransmitters dopamine, noradrenaline (norepinefrine) en serotonine de hoofdrol.
Gerichte therapie verhoogt of reguleert de spiegel van deze neurotransmitters en remt bijvoorbeeld de noradrenaline heropname. Het reguleert de samenwerking van de neurotransmitters en de communicatie tussen de frontale cortex en diverse subcorticale gebieden in de hersenen. Dit is gunstig voor ADHD, PDD (Autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger), ODD, OCD, schoolprestaties, geheugen en concentratie, onrust, slapen, stemming, gedragstoornissen en andere verwante beelden.

Oorzaken
Belangrijke oorzaken voor het steeds vaker voorkomen van ADHD:
– Tekorten. Toenemende tekorten van vitamines en mineralen, zoals B1, B3, B5, B6, foliumzuur, vitamine C, ijzer, calcium, koper, magnesium, selenium, zink, mangaan, chroom en molybdeen en aminozuren.
– Elektrosmogbelasting. Sterke toename van elektrosmog belasting met een storende invloed op de hersenen en het immuunsysteem.
– Niet allergische voedselovergevoeligheden. Toename van voedselovergevoeligheden door het eten van te veel bewerkt voedsel, te vaak hetzelfde eten en het veranderde voedingspatroon.
Dysbiose en darmstoring zijn meestal aanwezig bij ADHD, PDD en dyslexie. Bij PDD stoornissen zoals autisme en PDD-NOS zijn de lymfeklieren in de darmen ter hoogte van de overgang van het ileum naar het colon sterk opgezet. Bij ADHD zien we vaak verlaagde Faecalibacterieen en verhoogde Bacteroides en Bifidobacterien. Daarnaast is er veelal een B12 tekort door slechte opname en enzymstoringen in de darmen.
– Zwakke methylatie. Door middel van genetisch onderzoek is te meten of jij een sterke of zwakke methyleerder bent. Bij een zwakke methylatie worden de neurotransmitters niet makkelijk opgebouwd of afgebroken, met veelal gevolgen voor dopamine, serotonine, GABA, acetylcholine
– Overdosis informatie. Een toenemende overdosis van informatie, onrust en prikkels uit de omgeving.
– Toxines. Een toename van toxische invloeden zoals inentingen, zware metalen, luchtvervuiling en toxines in het voedsel en drinkwater, wortelkanaalbehandelingen en amalgaam bij de moeder.
– Basisbehoeften en emoties. Door de toenemende drukke bezigheden en stress van de ouders en de maatschappij worden steeds meer kinderen op jonge leeftijd niet in voldoende mate voorzien van de 12 basisbehoeften.
Deze 12 basisbehoeften zijn:
Aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, vertrouwen, waardering, zorg.
Daarnaast werken onverwerkte emoties ADHD en PDD klachten in de hand.
– Hormonale problemen. De schildklier en de bijnieren functioneren niet altijd optimaal en kunnen bijdragen aan de optredende problemen. Daarnaast zijn in veel gevallen het limbisch systeem en de hypothalamus verstoord.

In onze praktijk begin ik met ADHD altijd met leefstijlgeneeskunde: gedrag, stress, voeding, bioritme… Daarna brengen we het darmmicrobioom in kaart en meten we (IgG) voedselintoleranties. Aan de hand daarvan gaan we de darmen saneren en het voedingspatroon aanpassen. Deze darmtherapie duurt gemiddeld 4-6 consulten. Tegelijkertijd vullen we tekorten aan met voedingssupplementen.
Wil je nog meer de diepte in, dan kun je ook genetische onderzoek laten doen (dit is eenmalig) zodat je meer inzicht krijgt in je neurotransmitters, je ontgifting….

Aanbevolen testen:

Ontlastingsonderzoek
Voedselintoleranties onderzoek
Exorfinen onderzoek
Genetisch onderzoek