Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. dat de patient – op verzoek- recht heeft op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere patienten of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is, wachttijd.

Per 2017 heb ik via het MBOG (Beroepsvereniging Orthomoleculaire Geneeskunde)  een klachtenfunctionaris en ben ik aangesloten bij klachtrecht.  Dit is collectief geregeld door de beroepsvereniging.