Al decennia lang is een gestage toename van psychische problemen waarneembaar. Vooral depressiviteit, angsten, slaapproblemen en hyperactiviteit zijn veelgenoemde problemen. Dr. Brundtland van de wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat een dramatische verhoging van het aantal psychische problemen wordt verwacht.

Over de oorzaken ontstaat door onderzoek momenteel ook steeds grotere kennis van psychische problemen. Deze kennistoename betreft vooral de rol van neurotransmitters. Het is verbluffend te zien hoeveel invloed voeding heeft op de psyche.

Een paar cijfers. In Engeland worden per week gemiddeld 20 miljoen antidepressiva en 10 miljoen tranquillizers geslikt. In Amerika is depressiviteit één van de belangrijkste doodsoorzaken aan het worden. 19 miljoen Amerikanen hebben met depressiviteit te maken. Zo’n 500.000 Amerikaanse kinderen krijgen farmaceutische antidepressiva en 8 miljoen kinderen gebruiken Ritalin.

ADHD en autisme
De laatste tijd wordenn spraakmakende ontdekkingen gedaan tussen de wederzijdse effecten van de darm en het brein. Deze zijn veel groter dan lang werd vermoed. Stoffen uit de darm kunnen de darmwand en vervolgens de bloed-hersenbarriëre passeren. In het brein dan dit psychiatrische , cognitieve en gedragsstoornissen veroorzaken, zoals autisme en ADHD. De biomedische aanpak van autisme kwam aan de orde aan de hand van spectaculaire cases.

Mediterrane voeding
In de laatste levensfase is het zaak de mentale aftakeling zoveel mogelijk af te remmen. De risicofactoren voor mentale aftakeling ligt in de genen, in medische en sociale omstandigheden én in leefstijl. Mediterraan eten lijkt in alle levensfasen een positief effect te hebben. Ook ter ondersteuning van cognitieve vermogens op oudere leeftijd.

Neurotransmitters: wat zijn het en hoe werken ze 
Hersenen bevatten miljarden zenuwcellen (neuronen). Deze cellen communiceren met elkaar via zogenaamde neurotransmitters. Bij een prikkeling van een zenuwcel wordt een elektrisch stroompje opgewekt, dat door de cel gaat in een vaste richting, naar het uiteinde van de cel of de synaps (verbinding tussen twee neuronen waardoor een signaal overgedragen kan worden). Dit uiteinde wordt aangezet tot het afscheiden van een chemische boodschapper: de neurotransmitter.
Neurotransmitters hebben een zeer belangrijke functie in de hersenen. Ze reguleren bijvoorbeeld onze stemmingen, eetlust, slaap en onze reactie op pijn.
Neurotransmitters en vitamines
Dankzij deze neurotransmitters kan de elektrische impuls worden doorgegeven aan de volgende zenuwcel. De studie van het metabolisme van neurotransmitters en aanverwante stoffen heeft wetenschappers geholpen mechanismen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor het opwekken van verschillende emoties. Bij geheugenfuncties en bij angst verbruikt het lichaam veel neurotransmitters. Goede voeding kan angstverlagend en geheugenversterkend werken.