Veroorzaakt zoutvervanger MSG nierstenen?

Volgens experimenten met ratten verhoogt de zoutvervanger mononatrium-glutamaat (MSG of MNG) de vorming van nierstenen. Ratten kregen een dosis van 2 mg per gram lichaamsgewicht. Na negen maanden vonden de onderzoekers bij drie van de tien ratten nierstenen, terwijl in de groep die een placebo kreeg, geen nierstenen aantroffen werden. Bovendien verhoogde MSG de pH van de urine, wat een gekende risicofactor is voor niersteenvorming. Ook was creatinine in het serum gestegen; dit is een indicatie van een verslechterde nierfunctie.

Bij mensen ligt inname tussen 0 en 120 mg/kg. Een echte richtlijn voor maximale inname is nooit opgesteld; wel suggereren studies dat een dosis van 150 mg/kg b.w. veilig zou zijn. Als we de dosis die aan de ratten toegediend werd, naar mensenmaat vertalen, dan komen we aan 15 à 20 gram MSG per dag. Dit is twee tot drie keer hoger is dan de veilig gewaande dosis. De gemiddelde inname ligt rond de 3 gram per dag.

Referenties:
Sharma A, Prasongwattana V et al. Monosodium glutamate (MSG) consumption is associated with urolithiasis and urinary tract obstruction in rats. PLoS One. 2013 Sep 26;8(9):e75546

Reacties zijn gesloten.