Vasten zeker goed bij overgewicht

Vasten is de hoeksteen van de traditionele Europese natuurgeneeskunde. Het doel van vasten is om lichaamsbelasting door vervuiling van lichaamssappen op te heffen. In zowel de preventie als de behandeling van chronische klachten zou hierdoor gezondheidswinst te behalen zijn.

Nu blijkt dat magere mensen anders reageren op vasten dan obese mensen.

Door insulineresistentie kunnen mensen met overgewicht minder goed reageren op de metabole aanpassing die nodig is om te kunnen vasten (Bergman, Cornier, Horton, & Bessesen, 2007). Is het wel goed voor mensen met overgewicht om te vasten, dat is de vraag.

Onlangs is een nieuwe studie gepubliceerd waarbij het effect van vasten op metabole parameters bij vrouwen met en zonder metabool syndroom werd vergeleken. Het metabool syndroom bestaat uit de kenmerken overgewicht, hypertensie, hyperinsulinemie en hypercholesterolemie (Chenying, Ostermann, Hardtd, & Lüdtkee, 2013).

Dertig vrouwen namen deel aan een zevendaagse Buchinger vastenkuur plus opbouwperiode (leeftijd 49.0 ± 8.1 jaar, BMI 30.4 ± 6.7 kg/m2). Twaalf vrouwen met metabool syndroom werden vergeleken met 18 vrouwen zonder metabool syndroom.

Bij de groep vrouwen met metabool syndroom waren de gunstige veranderingen in de bloeddruk, LDL cholesterol, triglyceriden, adiponectine, leptine en slaap kwaliteit groter dan in de groep vrouwen zonder metabool syndroom. Het vasten werd door deze groep vrouwen bovendien goed verdragen. Deze studie geeft aanwijzingen dat ook mensen met hyperinsulinemie en overgewicht gebaat kunnen zijn door vasten (Chenying et al., 2013).

Reacties zijn gesloten.