Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product te openen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 werkdagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@pgpraktijk.nl

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u uw betalingen, exclusief eventuele leveringskosten voor de heen- en retourzending, binnen vijftien dagen terug.