Serumferritinewaarde en ADHD

Onderzoekers hebben ontdekt dat de serumferritinewaarde een omgekeerde relatie vertoont met de ADHD symptoomscore en verschijnselen als concentratiegebrek, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit blijkt uit een dubbelblind placebogecontroleerde meerfasestudie onder 52 kinderen (6-14 jaar, gemiddeld 10 jaar) met een middelmatige tot ernstige vorm van ADHD. De gemiddelde ferritinewaarde was 18,4 mcg/L en 23% van de kinderen was absoluut deficiënt met waarden onder de 7 mcg/L.

De gebruikelijke behandeling met amfetamine (b.v. ritalin) maakt het verband op termijn minder duidelijk, maar kinderen die nog maar kort behandeld worden laten nog een duidelijke associatie zien tussen de serumferritinewaarde en de ADHD symptomen. De onderzoekers zijn zelfs in staat om op basis van de ferritinewaarde, de optimale dosering amfetamine te bepalen. Zij zijn dan ook van mening dat ijzersuppletie mogelijk het effect van de medicatie kan verbeteren waardoor bij lagere doseringen amfetamine betere resultaten worden bereikt. Verder onderzoek volgt. Naar dit fenomeen zal in de toekomst nader onderzoek worden verricht.

Bronnen:
Calarge C, Farmer C, et al. Serum ferritin and amphetamine response in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol, 2010 Dec; 20(6): 495-502. PMID: 21186968

 

 

Reacties zijn gesloten.