DNA Farma

249,00

Categorie:

Productbeschrijving

Je bent geinteresseerd in persoonlijke kenmerken en met welke genen dit te maken heeft.
Maar je wilt ook graag meer weten over medicijn-gevoeligheid. Hoe mensen op medicijnen reageren, kan per persoon verschillen. Zo worden amitriptyline of codeïne bijvoorbeeld niet door iedereen even snel verwerkt. Dit komt mede door genetische variaties, die de werking van enzymen beïnvloeden.

Toch krijgen mensen over het algemeen eenzelfde startdosering van een medicijn voorgeschreven. Blijkt een middel niet aan te slaan? Of treden er bijwerkingen op? Meestal wordt dan pas de dosis aangepast. Of een ander middel gekozen.

Met de DNA Farma is het ook mogelijk om preventief in kaart te brengen op welke medicijnen jij waarschijnlijk afwijkend reageert. In je persoonlijke farmaco-profiel zie je bovendien welke enzymen hierbij een rol spelen.

Kortom: een uitgebreid farmacogenetisch paspoort. Daarmee kan een arts of apotheker voor jou meteen het juiste geneesmiddel en de juiste dosering kiezen, op basis van de laatste farmacogenetische kennis.

 

In dit pakket: app / Ruwe data / PDF rapport / Persoonlijke kenmerken / Medicijn-gevoeligheid / Farmacogenetica / Berichtenservice

Dit DNA onderzoek is nuttig :
-Als je kennis wilt hebben over hoe jouw lichaam functioneert en waarom het functioneert zoals het functioneert.
-Als je geinteresseerd bent in jouw genetisch profiel om zodoende zoveel mogelijk levensgeluk te kunnen ervaren.
-Als je wilt weten op welke medicijnen jij afwijkend reageert

Porto en Handelingskosten: 15 euro

1. Betrouwbaarheid van de resultaten
Alle informatie die via het genetisch paspoort wordt verstrekt, is vooraf grondig gescreend, onderzocht en getoetst aan een wetenschappelijk analysemodel. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen worden strenge validatiecriteria gehanteerd.

2. Aandoeningen die je niet kunt voorkomen of genezen
Er wordt geen informatie verstrekt over aandoeningen die (nog) niet te voorkomen of te genezen zijn.

3. Waarborgen van de anonimiteit
Er worden geen persoonsgegevens van klanten aan derden gedeeld.

Actuele ontwikkelingen
De maatschappelijke discussie over DNA-analyse is nog volop aan de gang. Mochten nieuwe inzichten of actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan zullen wij onze ethische code verder aanscherpen.

Preventie-informatie
De algemene informatie over preventie ontlenen we aan de gangbare preventievoorschriften zoals overheden, kennisinstituten en gezondheidsorganisaties die verstrekken. Op deze manier verzekeren we ons van onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid. Deze algemene informatie vullen we aan met specifiekere informatie op basis van recent onderzoek.
Alle preventieadviezen die voor jou relevant zijn combineren we in jouw DNA Paspoort tot een gepersonaliseerd leefstijladvies op basis van je DNA-profiel. Daarnaast zie je per aandoening welke adviezen helpen bij het voorkomen van deze aandoening.

Farmacogenetische informatie
De farmacogenetica is het wetenschappelijke vakgebied waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar variaties in het DNA die iemands individuele reactie op bepaalde medicijnen kunnen beïnvloeden. Geneesmiddelen worden in het lichaam namelijk afgebroken door enzymen, en afhankelijk van je DNA kunnen deze enzymen meer of minder actief zijn. De farmacogenetische informatie in je DNA Paspoort is gebaseerd op gepubliceerde onderzoeksresultaten van toonaangevende onderzoeksinstellingen op dit gebied.