Wat is het prikkelbare darm syndroom? Ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van de darmen. In veel gevallen wordt de diagnose prikkelbare darm syndroom (PDS) gesteld op basis van het klachtenpatroon dat is vastgelegd in de Rome-criteria. De symptomen zijn winderigheid, opgezette buik, krampen, brijachtige ontlasting of verstopping, buikpijn.
De arts of specialist moet beoordelen of er geen ernstige ziekte is zoals colitis, darmkanker, infectie met bacteriën of een intolerantie voor melk. Wanneer dat niet het geval is, komt het er in de praktijk op neer dat de diagnose PDS wordt gesteld.

Wetenschappers geven in tal van studies aan dat de diagnose PDS pas gesteld mag worden nadat alle mogelijke oorzaken voor darmklachten zijn uitgesloten.

PDS werd aanvankelijk beschouwd als een ‘functionele aandoening’ – hiermee gaf men aan dat de functie van de darm was verstoord. Deze term heeft steeds meer de betekenis ‘psychisch’ gekregen en er wordt vaak van uitgegaan dat darmklachten door emotionele problemen of spanningen worden veroorzaakt. Een verwijzing naar de psycholoog is zeker niet ongewoon.
Een belangrijke bevinding is dat de darm en de daarin aanwezige bacteriën grote invloed hebben op het denken en voelen. Vaak ervaren mensen met darmaandoeningen een ‘waterig’ gevoel in het hoofd en vermoeidheid.

Recente studies, ook Nederlandse, laten zien dat darmbacteriën communiceren via het zenuwstelsel en hersenhormonen die in de darm worden gevormd met de hersenen. Er is een directe relatie tussen het emotionele deel van de hersenen en de darm.
Een afwijkende darmflora stimuleert stressreacties. Men kan dan ook niet te snel aannemen dat stress darmklachten veroorzaakt, het is heel goed mogelijk dat het juist andersom is: dat darmklachten angst, depressie en stress veroorzaken.

Er zijn echter veel aandoeningen die buikklachten veroorzaken. Zo kunnen een gebrek aan maagzuur, een aandoening van de galblaas, een glutenallergie en tal van voedselallergieën of een besmetting met parasieten de klachten veroorzaken. Mensen met PDS-klachten zijn in 33% van de gevallen besmet met de parasiet Dientamoeba fragilis. Nog vaker met Blastocystis hominis. Bij klachten van de bovenbuik en maag is 10% besmet met de bacterie Helicobacter pylori.

Het is dus van belang dat uitvoerig onderzoek plaatsvindt om zeker te weten dat niet een onderliggende ziekte de klachten veroorzaakt.

Ontlastingsonderzoek
Door meerdere analyses tegelijkertijd uit te laten voeren, worden het diagnostische traject en de ziekteduur verkort. De ontlastingsonderzoeken vanuit mijn praktijk richten zich op reguliere diagnostiek in combinatie met testen die alleen door laboratoria worden uitgevoerd die zich toeleggen op ontlastingsonderzoek.

Ik adviseer een zo breed mogelijk analysepakket aan te vragen. Dit omvat de basisscreening darm, glutenintolerantie en evt. TFT test op darmparasieten.
Ook is een voedselovergevoeligheidstest (Imu Pro) aan te raden.