Obesitas
Medici waarschuwen meer en meer voor de gevaren en de gevolgen van obesitas. Onze gezondheidszorg komt meer onder druk te staan, ook door de toenemende vergrijzing in veel landen. Daartegenover staat dat juist oudere mensen veel waarde hechten aan hun gezondheid, en streven naar een gezondere levensstijl. Demografische ontwikkelingen, veranderende eetgewoonten, meer chronische ziektes en wetenschappelijke ontwikkelingen dragen allemaal bij aan deze trend.

Obesitas vormt een bedreiging
Een van de grootste bedreigingen van onze gezondheid is zwaarlijvigheid, ofwel obesitas. Obesitas wordt veroorzaakt door slecht en te veel eten, en is in sommige delen van de wereld uitgegroeid tot een ware volksziekte (zie grafiek). Ondanks de inspanningen om het tij te keren, lijkt het probleem alleen maar te groeien. Obesitas-gerelateerde ziektes als diabetes en hart-en vaatziekten zullen daardoor ook toenemen. Uiteindelijk leidt dat tot zeer hoge oplopende kosten voor gezondheidszorg.

 Obesitas bij kinderen
Ook bij kinderen begint obesitas een probleem te worden. De gevolgen zijn ernstig. Zwaarlijvige kinderen hebben meer kans om later ook te zwaar te blijven, en de daaruit voortvloeiende ziektes te krijgen.