Mondmicrobioom
Behalve aandacht te besteden aan de darmgezondheid en het darmmicrobioom, ben ik, als integraal werkende tandarts, ook gespecialiseerd in mondgezondheid en het mondmicrobioom.

Veel (chronische) aandoeningen lijken hun oorsprong te hebben in de mond. Wist je dat het mondmicrobioom (de bacteriën in je mond) invloed hebben op onder andere het darmmicrobioom (de bacteriën in je darm)?
Er lijkt een verband te bestaan tussen de mondgezondheid en ontstekingsziekten van de darmen zoals chronische darmontsteking, IBD, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.

Daarnaast begint de wetenschap aan te tonen dat er ook een relatie is tussen parodontitis (tandvleesontstekingen) en het ontstaan van diabetes. Ook is er aangetoond dat parodontitis mogelijk een risicofactor geeft op cardiovasculaire aandoeningen (aandoeningen van hart en bloedvaten). Onderzoek dat is uitgevoerd bij overleden patiënten die dementie hadden, heeft aangetoond dat de bacterie Porphyromonas gingivalis werd aangetroffen. En deze bacterie is een veroorzaker van parodontitis en verantwoordelijk voor de vorming van tau-eiwitten. Op deze manier kan parodontitis (en dus een verstoord mondmicrobioom) zelfs bijdragen aan de pathologie van de ziekte van Alzheimer.

Factoren die het mondmicrobioom beïnvloeden
Het orale (mond) microbioom kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Voeding, antibioticagebruik, tandenpoetsen en het gebruik van mondspoeling spelen een rol in de samenstelling van het orale microbioom.
Nu mondbacteriën niet alleen een rol lijken te spelen in de mond maar ook het darm microbioom mogelijk beïnvloeden, is het goed om bij het herstel van het darmmicrobioom te beginnen met een goed oraal microbioom. Dit kan de balans zowel in de mond als in de darm positief beïnvloeden.