Jouw immuunsysteem zetelt in je darm
Jouw darmmicrobioom is een kwetsbaar systeem dat op de meest uiteenlopende factoren negatief kan reageren. Aandoeningen die een relatie hebben met het immuunsysteem (zoals bijvoorbeeld autoimmuunziekten) kunnen we dan ook goed behandelen vanuit het perspectief van een onevenwichtige darmflora.

Het darmslijmvliesstelsel (GALT), is jouw grootste lichaamseigen systeem dat betrekking heeft op je immuniteit en vervult belangrijke lokale (plaatselijke) en systemische (op afstand) afweer- en controlefuncties. In het hele maag-darmkanaal (van de mondholte tot de endeldarm) bevinden zich vele stelsels van lymfatische systemen. Denk bijvoorbeeld aan onze keeltonsillen en tongamandelen. Ook in de dunne darm zitten speciale lymfknopen en platen. De darm is letterlijk de barriere tussen onze binnen – en buitenwereld waar een intensief contact plaatsvindt tussen stoffen van buitenaf en onze eigen lichaamseigen cellen.

Belangrijkste verdedigingslinie
Omdat niet alleen welkome voedingsbestanddelen het darmkanaal passeren, maar ook in grote hoeveelheden allerlei toxinen, parasieten, schimmels, virussen en bacteriën, evenals de uitscheidingsproducten van hun stofwisseling met het darmslijmvlies in aanraking komen, moet tegenover zo’n ononderbroken aanval een krachtige verdedigingslinie opgeworpen worden: de mucosa-barrière of ook mucosa blok genoemd. Dit is de slijmvlieslaag van onze darm en deze dient als mechanische en immunologische, beschermende barrière. Zo worden vooral potentiële antigenen geneutraliseerd voordat ze met het slijmvlies kunnen reageren c.q. er doorheen kunnen dringen en/of ontstekingsprocessen in of aan de darmwand of elders in het lichaam op gang kunnen brengen.

Optimale conditie slijmvlieslaag is optimaal werkend immuunsysteem
Het bijzondere vermogen van die slijmvlieslaag bestaat eruit, dat deze uiterst selectief met een grote hoeveelheid antigenen kan omgaan. Aan de ene kant laat het voedingsstoffen door (is tolerant) en aan de andere kant zorgt het voor de zeer specifieke afweerreacties.

In onze praktijk is het in kaart brengen en herstellen van deze slijmvlieslaag een van de speerpunten van vrijwel elke therapie. Door middel van ontlastings onderzoek kunnen we ons een oordeel vormen over de conditie van die slijmvlieslaag en de werking van het slijmvlies gerelateerde immuunsysteem.
Ook kunnen als gevolg van een darmmicrobioom die in onbalans is, disfuncties ontstaan, die vervolgens als een enorm groot lichaamsvreemd element kan gaan fungeren. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verzwakking van de immuniteit en aan het ontstaan van allergieën.

Communicatie tussen darmflora en immuunsysteem
Tussen jouw darmmicrobioom en jouw immuunsysteem vindt continu intensieve communicatie plaats. Het darmepitheel, de slijmlaag dus, vervult daarbij een sleutelrol. Deze slijmvlies laag is opgebouwd uit allerlei receptoren (antennes) die als sensoren dienen en allerlei goede bacterieen van foute bacterieen kunnen onderscheiden. We weten dat die receptoren zijn opgebouwd uit suiker moleculen (glycanen) en dat deze glycanen de fine tuning zijn voor het reguleren van ons immuunsysteem.
Alleen bij de juiste voeding met daarin voldoende van deze glycanen, ben jij in staat om je darmslijmvlieslaag goed op te bouwen.