Wat is de oorzaak van hyperinsulinemie?
Hyperinsulinemie is een stofwisselingsziekte waarbij de insulinespiegels in het bloed verhoogd zijn. Veel artsen zien hyperinsulinemie als een voorstadium van diabetes type II. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de celreceptoren minder gevoelig zijn geworden voor insuline waardoor het effect van dit hormoon, het regelen van het glucose niveau in het bloed, verloren gaat. We noemen dit insuline resistentie. De pancreas gaat dan meer insuline produceren om dit probleem te corrigeren waardoor de insuline waarden stijgen. Als deze stoornis niet tijdig wordt opgemerkt, dan raakt de pancreas overbelast en kan hyperinsulinemie overgaan in diabetes type II.
Heeft men eenmaal diabetes dan is het meestal zo dat de pancreas na verloop van tijd helemaal op houdt met het maken van insuline. Je zou kunnen zeggen dat hij door overbelasting versleten is. Dan blijft er nog maar een weg open: insuline injecties.

Wat zijn de belangrijkste symptomen van hyperinsulinemie?
Er worden een groot aantal symptomen met hyperinsulinemie in verband gebracht. De belangrijkste zijn:
Overgewicht:
Met name gewicht vasthouden rond het middel. Vrouwen die een taille / heup
omvang ratio hebben die groter is dan 0,8 hebben vermoedelijk hyperinsulinemie. .
Mannen met een taille / heup omvang van groter dan 1 hebben vermoedelijk ook
hyperinsulinemie.
Hyperinsulinemie begint met het zogenaamde paalmodel bij vrouwen en zwembandjes bij
mannen. Dan hoeft er nog niet echt sprake te zijn van overgewicht. Dit wordt bij vrouwen
opgevolgd door een appelfiguur, bij mannen gaat de buik over de broekriem. Dan is er duidelijk sprake van overgewicht.
Heel vaak honger hebben, vooral na een maaltijd:
Het lichaam reageert op voeding met te hoge insuline spiegels waardoor het glucoseniveau na een maaltijd snel daalt. De glucose wordt in lichaamsvet en glycogeen omgezet. Dan krijgt men weer snel honger.
Hypoglycemie:
Veel hypoglycemie patiënten die denken een hypo te hebben, hebben normale of
zelfs hoge suikerspiegels. De klachten worden niet door een laag glucose niveau veroorzaakt, maar door hyperinsulinemie, een te hoge insulinespiegel. Hypoglycemie patiënten die voldoen aan bovenstaande overgewicht criteria zijn bijna zeker verkeerd gediagnosticeerd en hebben eigenlijk hyperinsulinemie.
Andere klachten: slaapstoornissen, gewrichtsklachten, vermoeidheid, emotionele instabiliteit, chronische infecties, onvruchtbaarheid en concentratiestoornissen

Hyperinsulinemie veroorzaakt hart en vaatziekten
Hyperinsulinemie vergroot de kans op het verkrijgen van hart- en vaatziekten.. Ook hoge bloeddruk, verhoogde totaal cholesterol, verhoogde LDL cholesterol en verhoogde triglyceriden passen bij hyperinsulinemie.

Hyperinsulinemie veroorzaakt hormonale problemen
Hyperinsulinemie kan het totale hormonale evenwicht flink verstoren. Mogelijke gevolgen hiervan voor vrouwen zijn menstruatie- en menopauzeklachten, naar ook depressie, verminderde werking van het immuunsysteem of Polycysteus Ovarium Syndrome (PCOS).
Hormonale verstoringen ontstaan doordat de grote hoeveelheid insuline de signalering van andere hormonen in de weg zit. Hormonen zijn biochemische “boodschappers” die in het lichaam informatie doorgeven. De meeste hormonen geven hun boodschap af aan de buitenkant van de cel door het bezetten van specifieke receptoren die zich op de celwand bevinden.
Hierdoor activeren ze substanties in de cel die uiteindelijk de hormonale activiteit in de cel gaan bepalen. De meest voorkomende stof die voor interne berichten wordt gebruikt is het cyclisch AMP (c-AMP). Insuline daarentegen maakt voor de interne berichtgeving gebruik
van IP3 / DAG. Deze stof verlaagt de beschikbare c-AMP. Bij patiënten met hyperinsulinemie raken daardoor de hormoon signalen die c-AMP gebruiken verloren. Hierdoor ontstaan hormonale verstoringen.

Insuline bepalingen
Hyperinsulinemie kan het beste worden aangetoond door middel van een functietest waarbij wordt gemeten hoe het lichaam reageert op suiker (koolhydraten). Eerst wordt de nuchtere waarde van insuline gemeten en daarna twee maal na een standaard maaltijd. Eerst na een 1/2 uur daarna na 2 ½ uur.
Normaal ligt de ochtendwaarde van de insuline onder de 5 (nuchter). Wanneer de nuchtere
waarde van de insuline boven de 20 uit komt spreken we van diabetes. Men spreekt van
hyperinsulinemie als het insulineniveau een half uur na de maaltijd hoger is dan 100 en/of na
twee uur nog niet lager is dan 50. Tijdens deze functietest zijn de glucose waarden waarschijnlijk normaal.

Wanneer weet ik zeker dat ik hyperinsulinemie heb?
Hyperinsulinemie is aan de hand van een aantal symptomen en een aantal laboratoriumtests te diagnosticeren. Als er bij u sprake is van overgewicht volgens de beschreven taille /heup ratio en als u daarbij nog klachten ondervindt die lijken te wijzen op hypoglycemie kunt u ook nog uw bloeddruk laten bepalen en uw bloedvetten (HDL, LDL, triglyceriden) laten meten.