Depressie en angst boosdoener hart- en vaatziekten

Depressie en angst belemmeren je in je dagelijkse leven, maar hebben op langere termijn ook hun weerslag op de lichamelijke gezondheid. De psychische problemen zorgen voor risicovolle veranderingen in met name vaten, die uiteindelijk tot hart- en vaatziekten kunnen leiden.

Depressieve of angstige mensen blijken driemaal zoveel kans te hebben op vaatvernauwing in de benen dan de groep gezonde mensen die meededen aan het onderzoek. Dit concludeert Adrie Seldenrijk in haar onderzoek, waarmee zij op 30 november bij VUmc en GGZ inGeest promoveert. De risicovolle veranderingen kunnen al in een vroeg stadium worden gemeten. Volgens Seldenrijk  is het raadzaam om bij depressieve en angstpatiënten aandacht te schenken aan de staat van hart- en vaatgezondheid.

Naast het feit dat depressieve of angstige mensen driemaal zoveel kans hebben op vaatvernauwing, blijkt ook dat zij een toegenomen stijfheid van de vaten rond het hart hebben. Vaatvernauwing kan optreden door beschadigingen waarin zich cholesterol, bloedplaatjes en kalk ophopen. Dit leidt tot verstopping. Door vaatwandbeschadigingen die dan ontstaan, wordt het voor het hart moeilijker om bloed rond te pompen.

Reacties zijn gesloten.