Een goede gezondheid zetelt in de darmen. 
Voeding en vertering zijn onlosmakelijk verbonden met een goede gezondheid. We zijn wat we eten, wordt wel eens gezegd. Maar zelfs gezonde voeding is pas doelmatig als die door ons lichaam kan worden opgenomen en verteerd. Een structureel slecht verteringsproces in maag en darmen kan leiden tot chronische klachten elders in het lichaam. De darm speelt een centrale rol in het lichaam; behalve vertering vindt hier ook de eerstelijns ontgifting plaats. De darm bevat het immuunsysteem en de darm produceert hersenpeptiden die met emoties te maken hebben. Ook komen er steeds meer onderzoeken die erop duiden dat de darmen een relatie hebben met onze hersenen, en verkeerde darmflora (dysbiose) gedragsstoornissen en geheugenverlies kunnen geven. 

Veel mensen hebben vage klachten met hun darmen. Rommelige darmen, winderigheid, verstopping, dunne ontlasting, pijn na het eten. Als patient is het vaak moeilijk om de klachten te omschrijven. Om de klachten te benoemen is eveneens niet makkelijk; men spreekt vaak van spastische darm, prikkelbare darm,  lekkende darm, stress. Een echt antwoord kan men niet geven.
Het geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over de diversiteit aan oorzaken van de klachten.  

Darmproblemen veroorzaken vermoeidheid
Onderzoek suggereert dat chronische vermoeidheid te wijten is aan ontstekingen in de darm. Vele puzzelstukjes lijken nu een volledig beeld te vormen.
Ten eerste zien we dat vele patiënten met chronische vermoeidheid een verstoorde darmflora hebben. Te veel slechte bacteriën woekeren dan in de darmen, terwijl de goede bacteriën verdrongen worden.
Ten tweede weten we dat wat zich in de darmen afspeelt, een heel belangrijke invloed heeft op de immuniteit van het hele lichaam. Darmontstekingen, gedeeltelijk een immuniteitsprobleem, kunnen effect hebben op de hersenen (en de gemoedstoestand) en op andere organen.

Een verstoorde darmflora is bovendien een oorzaak van darmontstekingen. Een van de manieren op het evenwicht in de darmflora te herstellen zijn probiotica. Of zoals Lakhan en Kirchgessner het in een conclusie formuleerden: ‘Probiotica hebben het potentieel om de gemoedstoestand van chronische-vermoeidheidspatiënten te verbeteren.’

Uw darmen, onze specialisatie!
Onze praktijk is gespecialiseerd in maag-darmproblematiek.
We analyseren de darmflora en zoeken naar de oorzaak van de klachten. Daarbij passen we individueel het voedingpatroon aan. Tevens worden voedingssuplementen ingezet om de bacteriele darmflora te ondersteunen en te stabiliseren en de darmwand te herstellen en zodoende het immuunsysteem te verbeteren.