Dankzij prebiotica minder eczeem bij zuigelingen

 

Een prospectieve studie onder flesgevoede zuigelingen laat zien dat prebiotica, stoffen die de groei en/of de activiteit van bepaalde nuttige darmbacteriën bevorderen, een beschermende werking kunnen hebben tegen het optreden van constitutioneel eczeem gedurende de eerste zes levensmaanden (constitutioneel eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidaandoening die op een aangeboren aanleg voor allergie berust). 

Het betrof een placebo-gecontroleerde dubbelblind-studie bij baby’s met een verhoogd risico op atopische verschijnselen. Volgens een op toeval gebaseerde methode kregen de kinderen ofwel een flesvoeding waaraan prebiotica waren toegevoegd ofwel een formule met een placebo. De prebiotica-suppletie bestond uit een combinatie van galacto-oligosacchariden en fructo-oligosacchariden. Het onderzoek werd tot aan de leeftijd van zes maanden voortgezet.
Vastgesteld werd dat in de prebiotica-groep bij slechts 10 van de 102 baby’s die het onderzoek voltooiden, dat wil zeggen 9,8%, constitutioneel eczeem was opgetreden. In de placebogroep was dit bij 24 van de 104 zuigelingen, ofwel 23,1%, het geval.
Bij een subgroep van 98 zuigelingen werd tevens de fecale microflora geanalyseerd. Daaruit bleek dat de prebiotica-suppletie met aanwezigheid van een significant groter aantal bifidobacteriën gepaard ging. Wat betreft de hoeveelheid in de feces aanwezige lactobacillen werd geen significant verschil tussen de prebiotica- en de placebogroep geconstateerd.
Aannemelijk is dat het gunstige effect van de prebiotica te danken is aan een door verandering van de darmflora veroorzaakte verbetering van de postnatale ontwikkeling van bepaalde immuunfuncties. Verder onderzoek naar het werkingsmechanisme is echter noodzakelijk, aldus de auteurs.
Moro G et al: ’A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age’; Arch. Dis. Childh., voorafgaand aan gedrukte uitgave online gepubliceerd 27 juli 2006; doi:10.1136/adc.2006.098251.
Bron: SOE

 

Reacties zijn gesloten.