Begroting en tijdsplanning Darmtherapie
In onze praktijk zien we met grote regelmaat patiënten die al tig artsen, specialisten, darmflora therapeuten en diëtisten hebben bezocht, ‘uitbehandeld’ zijn in het reguliere circuit en die al jaren te maken hebben met chronische darmproblematiek. Vaak met heel veel medicijnen om pijn te onderdrukken of ontstekingen te remmen. Of al jaren aan de maagzuurremmers met alle spijsverteringsgevolgen van dien. Patiënten die vaak te horen hebben gekregen dat ze er maar mee moeten leren leven en nooit meer van de medicijnen af kunnen komen. Patienten met complexe problematiek dus.

Regelmatig krijgen wij dus ook de vraag wat de kosten zijn van de behandeling voor een totale (darm) therapie.
Darmtherapie is een behandelingstraject dat langere tijd nodig heeft om uiteindelijk stabiliteit te creëren en te garanderen. Maar het is prachtig en dankbaar om te zien dat we bij mensen met darmklachten vrijwel altijd goede resultaten kunnen behalen. Door gestructureerd te werken, stap voor stap de puzzel te ontrafelen en de voedingsveranderingen nauwlettend te monitoren en patienten blijvend te motiveren en te coachen, bereiken we meer dan menig specialist.

Darmtherapie is de basis van al mijn behandelingen.
Vanuit een ontregelde darm (disbalans) ontstaan andere lichamelijke klachten zoals huidproblemen, breinklachten, gewrichtsklachten, longklachten, hormoonklachten, vermoeidheidsklachten etc.
Mijn doel bij darmtherapie is om jou zoveel mogelijk kennis en tools te geven om zelf een stabiele darm/spijsvertering te krijgen en te houden.

Hoe lang duurt darmtherapie
Ik heb inmiddels ruim 6000 ontlastingsuitslagen gezien in de afgelopen 15 jaar. Mijn ervaring met patienten behandelingen is dat darmtherapie soms al na 6 weken effect heeft maar in het algemeen een langere tijd nodig heeft voordat chronische problematiek in de spijsvertering en darm verbetert en de darm stabiel wordt.
De beste resultaten zie ik bij mensen die hun eetpatroon én leefstijl aanpassen.
Het is daarom lastig om exact te bepalen wat de tijdsduur en de kosten zullen zijn van jouw darmtherapie.
Eén en ander is namelijk afhankelijk van:

• de tijd waarmee je al rond loopt met je klachten (maanden? jaren?)
• de kennis die je reeds hebt over voeding en het voedingspatroon dat je momenteel hebt. (Ik zie helaas nog steeds patiënten die 2 keer per dag brood eten en ‘s avonds pasta met saus! Waar amper vers wordt gekookt en alles uit pakjes en zakjes komt)
• de tijd die jij nodig hebt om mijn adviezen goed tot uitvoer te brengen en de vertaalslag te maken naar de keuken
• de uitslag van jouw ontlastingsonderzoeken. Hoe gecompliceerder deze uitslag, hoe langer de therapie.

Iemand die bijvoorbeeld een parasiet heeft opgelopen in het buitenland en tijdelijk slechte ontlasting heeft is wellicht na 3-5 consulten klaar maar iemand die al 20 jaar in een burn-out zit en allerlei voedselovergevoeligheden heeft, vraagt meer onderzoek en speurwerk en advies van mijn kant en zal zelf ook langere tijd nodig hebben om een stabiele en gezonde spijsvertering te krijgen.

Eén ding is zeker: Er is motivatie, discipline, kennis en doorzettingsvermogen nodig om de aangegeven therapie te gaan uitvoeren! Maar ik wil jou er graag bij helpen. De meerderheid van mijn patiënten is enthousiast en voelt zich gehoord omdat er zoveel tijd, aandacht en kennis wordt gegeven met een duidelijk advies op maat, iets dat in de reguliere geneeskunde vrijwel niet meer voorkomt. De meesten ervaren dan ook al vaak na 1 of 2 consulten duidelijke advies-op-maatvermindering van klachten.

In al mijn consulten neem ik je mee langs 3 belangrijke stappen:
Kennis: je leert je eigen lichaam te begrijpen & snapt waar en waarom het mis kan gaan
Herstel: je laat weg wat je darmen beschadigt en verbetert je vertering
Opbouw: je krijgt goede, gezonde voedings- en leefstijladviezen waar je darmen en spijsvertering baat bij hebben

De kosten voor darmtherapie bestaan uit 3 componenten:
1/ De consulten plus bij ieder consult een uitgebreid uitgewerkt darmtherapie naslagwerk
2/ Het onderzoek: ontlastingsonderzoek, eventueel bloedonderzoek naar voedselovergevoeligheid, speeksel- en bloedonderzoek naar disbalans in hormonen zoals schildklier, bijnier, vrouwelijk hormonaal, neurotransmitters.
3/ Voedingssupplementen

Ad 1: de consulten
Het aantal consulten varieert per patiënt. Ga uit van minimaal 3 consulten tot maximaal 8 consulten voor darmtherapie.
Bij ieder consult ontvang je tevens een uitgebreid darmtherapie naslagwerk waarin alles helder staat uitgelegd zodat je later nog eens kunt terugbladeren als je het weer even kwijt bent. Met recepten, weekmenu’s, boodschappenlijstjes en Geiske’s TIPs. Je betaalt voor die uitwerking binnen het consult. Dit naslagwerk is door mij geschreven met mijn jarenlange ervaring en het bespaart jou aanzienlijk de consult kosten. Iets waar ik vroeger meerdere consulten voor nodig had, is nu voor jou binnen handbereik met een duidelijk stappenplan waarmee je thuis direct aan de slag kunt.

Ik werk met een voorbereidingstijd (inlezen dossier, uitprinten van de adviezen, opstellen van voedingssupplementen schema’s etc.) en ‘life’ consulten in de praktijk. Je kunt ook gebruik maken van email consulten en telefonische consulten (of SKYPE) waarbij je dan moet rekening houden met uitwerkkosten van het consult voor het opstellen van de mail en de adviezen. Soms worden email consulten niet door de zorgverzekeraar vergoed. Houd daar rekening mee!

Het eerste consult bestaat uit mijn voorbereidingstijd (30 min of meer), de intake zelf (30 min of meer) en de start met voedingsaanpassingen. Het naslagwerk vervangt vaak een deel van de consult tijd en krijg je van me mee naar huis. In overleg maken we eventueel alvast een start met het aanvragen van ontlastingsonderzoek. Of we doen dat later, als dit gewenst is.
Tijdens de vervolgconsulten (30-60 min) bespreken we de vorderingen en/of de uitslagen van het ontlastingsonderzoek en we stellen een darmtherapieplan op maat voor je op. Ook hier krijg je mijn uitgewerkte naslagwerk mee naar huis.
Na enkele consulten (reken op een half jaar of jaar) bereiken we meestal wel de eindfase in de darmtherapie.

Na een volledige darmtherapie (en soms ook tijdens of voorafgaand aan de darmtherapie) werken we aan hormoon gerelateerde klachten. Hormonen en neurotransmitters uit balans is meestal een gevolg van een niet goed werkende darm en spijsvertering!

Overzicht kosten consult:
We hanteren een tarief van € 12,50 per 5 minuten. Een uur consult kost € 150,00.
Wil je een spoedconsult, dan hanteren we een tarief van  € 15,00 per 5 minuten.

1e consult (fase 1)
Voorbereidingstijd 30 min
Consult 30 min- 60 min
Darmtherapie naslagwerk 30 min

Vervolgconsult (fase 2-4)
Voorbereidingstijd 20-30 min
Consult 30 min-60 min
Darmtherapie naslagwerk 30 min

Vervolg consult bespreken ontlastingsonderzoek
Voorbereidingstijd 30 min
Consult 30-60 min
Darmtherapie naslagwerk 30 min

Als je een verzekering hebt voor ‘alternatieve geneeswijze’ is de kans groot dat een deel van mijn consulten wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Vraag dat van tevoren na bij je verzekeraar.

Ad 2: het onderzoek

Afhankelijk van je klachten wordt ontlastingsonderzoek en bloed- en speekselonderzoek in gang gezet. We werken veel met:

Basisscreening                                                                                                              € 199,00
Fecesprogramma                                                                                                           € 75,50
Microbioom analyse, diversiteit, enterotype                                                                    € 219,00
Microbioom analyse plus, inclusief verterings- en ontstekingsmarkers                            € 299,00
Histamine onderzoek                                                                                                      €  51,00
Gluten gevoeligheid                                                                                                       €  59,00
Parasieten test                                                                                                               €  97,00
Tumormarker                                                                                                                  €  33,50
Helicobacter Pylori( maagzweer)                                                                                    €  25,90
Ademanalyses (overgroei dunne darm)                                                                          €  39,00
ImuPro screen (voedselovergevoeligheid IgG)                                                              €    48,40
ImuPro Screen *                                                                                                             €    99,00
ImuPro Basic                                                                                                                  €  172,00
ImuPro Vegetarisch                                                                                                        €  172,00
ImuPro Complete                                                                                                           €  419,00

Alle lab kosten zijn exclusief laboratorium verwerkingskosten (€ 15,65 )
Prijzen kunnen aan (kleine) veranderingen onderhevig zijn.

Andere onderzoeken:
Cortisol Bijnier dagprofiel                                                                                               €  89,50
Cortisol Bijnier dagprofiel met DHEA                                                                             € 112,81
Schildklieronderzoek                                                                                                     €  90,00
Oligoscan (mineralen, zware metalen)                                                                           €  74,00
Vitamine bepalingen     (per stuk, gemiddeld)                                                                €  20,00

Ad 3: voedingssupplementen
in darmtherapie werken we meestal met natuurlijke middelen en voprobioticaedingssupplementen.
Afhankelijk van de fase van de darmtherapie zullen deze variëren. Het is voor mij niet mogelijk om van tevoren te voorspellen hoeveel supplementen er nodig zullen zijn, per consult, omdat het volledig afhangt van jouw unieke situatie, klachten en onderzoeken. Gemiddeld moet je rekenen 200-€ 400 aan supplementen per consult, die we voorschrijven voor 4-8 weken.

Assorted pills in spoons --- Image by © Paul Linse/Corbis

Alle kosten die worden gemaakt in de darmtherapie worden vooraf met je besproken. Alles gaat in overleg. We maken een darmtherapie plan op maat en doen er alles aan om de balans tussen kosten en kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en uiteraard houden we rekening met de bestedingsruimte. Je bent nooit verplicht om supplementen aan te schaffen.