Begroting Darmtherapie

Regelmatig krijgen wij in onze praktijk de vraag wat de kosten zijn van de behandeling voor een totale darmtherapie.
Darmtherapie is een behandelingstraject dat langere tijd nodig heeft om uiteindelidarmeducatie Ortho Lineajk stabiliteit te creëren en te garanderen. Mijn doel bij darmtherapie is om jou zoveel mogelijk kennis en tools te geven om zelf een stabiele darm/spijsvertering te krijgen en te houden. Inmiddels heb ik ruim 13 jaar ervaring in darmflora therapie en ben ik mede-docent bij de enige gespecialiseerde darmtherapie opleiding in Nederland (Ortho Linea). Door het jarenlang begeleiden van patiënten met spijsverteringsklachten en chronische ziekte, weet ik dat het een geruime tijd duurt voordat chronische problematiek in de spijsvertering verbetert en stabiel wordt.
Het is prachtig en dankbaar om te zien dat we bij mensen met darmklachten veel resultaten kunnen behalen. Het is mijn passie en missie om jou aan de hand van alle (wetenschappelijke) kennis die er is op het gebied van de darm  en de spijsvertering (wekelijks verschijnen er tientallen wetenschappelijke onderzoeken) zodanig te ondersteunen dat je zelf na enige tijd met mijn (voedings) adviezen aan de slag kunt en lange termijn verbetering kunt gaan ervaren.
De beste resultaten zie ik bij mensen die hun eetpatroon én leefstijl aanpassen. En als de darm gezond is, dan ben jij het ook. Vanuit een ontregelde darm (disbalans) ontstaan namelijk huidklachten, breinklachten, gewrichtsklachten, longklachten, hormoonklachten, vermoeidheidsklachten etc etc.
Het is voor mij echter lastig om exact te bepalen wat de kosten zullen zijn van jouw darmtherapie. Een en ander is namelijk afhankelijk van de tijd waarmee je al rond loopt met je klachten (maanden? jaren?), van de kennis die je hebt over voeding en het voedingspatroon dat je momenteekoken in de keukenl hebt. Ik zie helaas nog steeds patiënten die 2 keer per dag brood eten en ‘s avonds pasta met saus! Waar amper wordt gekookt en alles uit pakjes en zakjes komt.
Verder is darmtherapie afhankelijk van de tijd die jij nodig hebt om de adviezen goed tot uitvoer te brengen en de vertaalslag te maken naar de keuken en uiteraard, het meest belangrijke, het is afhankelijk van de uitslag van de ontlastingsonderzoeken. Hoe gecompliceerder, hoe langer de therapie.

In onze praktijk zien we met grote regelmaat patiënten die al tig artsen, specialisten, darmflora therapeuten en diëtisten hebben bezocht, ‘uitbehandeld’ zijn in het reguliere circuit en die al jaren te maken hebben met chronische darmproblematiek. Vaak met heel veel medicijnen om pijn te onderdrukken of ontstekingen te remmen. Of al jaren maagzuurremmers gebruiken met alle spijsverteringsgevolgen van dien. Patiënten die vaak te horen hebben gekregen dat ze er maar mee moeten leren leven en nooit meer van de medicijnen af kunnen komen.

Juist voor die groep patiënten is darmtherapie een heel belangrijke onderdeel voor herstel. Je kunt je voorstellen dat een darmtherapie plan als je tot deze groep patiënten behoort, aanzienlijk langer en gecompliceerder zal zijn dan voor iemand die een parasiet heeft opgelopen in het buitenland en tijdelijk slechte ontlasting heeft. Deze laatste is wellicht na 3-5 consulten klaar maar iemand die al 20 jaar in een burn-out zit en allerlei voedsel overgevoeligheden heeft, vraagt meer onderzoek en speurwerk en advies van mijn kant en zal zelf ook langere tijd nodig hebben om een stabiele en gezonde spijsvertering te krijgen.

advies-op-maat

Eén ding is zeker: Er is motivatie, discipline, kennis en doorzettingsvermogen nodig om de aangegeven therapie te gaan uitvoeren!  Maar ik wil jou er graag bij helpen. De meerderheid van mijn patiënten is enthousiast en voelt zich gehoord omdat er zoveel tijd en aandacht wordt gegeven met een duidelijk advies op maat, iets dat in de reguliere geneeskunde vrijwel niet meer voorkomt. De meesten ervaren dan ook al vaak na 1 of 2 consulten duidelijke vermindering van klachten.

De kosten voor darmtherapie bestaan uit 3 componenten:

1/  De consulten  

2/  Het onderzoek: ontlastingsonderzoek, eventueel voedselovergevoeligheidsonderzoek, onderzoek naar disbalans in hormonen zoals schildklier, bijnier, vrouwelijk hormonaal

3/  Voedingssupplementen en de kosten van het eventuele voorgeschreven dieet (bijvoorbeeld glutenvrij, zuivel vrij, histamine-arm)

Ad 1: de consulten
Het aantal consulten varieert per patiënt. Je zou kunnen uitgaan van minimaal drie consulten (1e consult anderhalf uur, vervolg consulten 1 uur of soms langer) tot maximaal 10 consulten voor darmtherapie. Het eerste consult wordt besteed aan de intake en het aanvragen van het onderzoek en een globale bespreking van je voedseldagboek. De tweede en volgende consulten betreffen de darmtherapie zelf. In 6 tot 10 consulten neem ik je mee langs 3 belangrijke stappen:

√ Kennis:  je leert je eigen lichaam te begrijpen & snapt waar en waarom het mis kan gaan
√ Herstel: je laat weg wat je darmen beschadigt
√ Opbouw: je krijgt goede, gezonde voedings- en leefstijladviezen waar je darmen en spijsvertering baat bij hebben

Na 6 consulten (reken op een half jaar of jaar) bereiken we meestal wel de eindfase in de darmtherapie.
We bespreken tijdens de vervolgconsulten de uitslagen van het ontlastingsonderzoek en we stellen een darmtherapie plan voor je op. Dit plan zal afhankelijk van de klachten enkele maanden tot misschien wel een jaar duren.
Na darmtherapie (en soms ook tijdens of voorafgaand aan de darmtherapie) werken we aan hormoongerelateerde klachten. Hormonen uit balans is meestal een gevolg van een niet goed werkende darm en spijsvertering!
We werken met voorbereidingstijd voor consulten (inlezen dossier, uitprinten van de adviezen, opstellen van voedingssupplementen schema’s etc) en ‘life’ consulten in de praktijk (Capelle aan den IJssel ) maar we hebben ook email consulten en telefonische consulten waarbij dan uitwerkkosten worden doorberekend voor het opstellen van de mail en de adviezen. We hanteren een tarief van €12,00 per 5 minuten.
Een uur consult kost € 144,00.

Als je een verzekering hebt voor ‘alternatieve geneeswijze’ is de kans groot dat een deel van mijn consulten wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Vraag dat evt van te voren nog even na.

Bij een darmtherapie plan wordt altijd met een gestructureerd stappenplan en tijdsplanning gewerkt en tussentijds geëvalueerd door nacontroles op ontlastingsonderzoek, totdat er resultaten worden gehaald. Het volgende stappenplan wordt doorlopen:

  • Voedingsaanpassingen aan de hand van de uitslagen (bijvoorbeeld histamine arm, glutenvrij, zuivelvrij, eiwit laag, suikervrij, ontstekingsremmend etc),                                      2-4 weken
  • Ondersteunen spijsvertering (maag, pancreas, gal/lever problematiek)                  4-8 weken
  • Reduceren van pathogenen (candida, parasieten, bacterien) en biofilm                  6-8 weken
  • Hertest
  • Opbouwen darmslijmvlieslaag                                                                                   6-8 weken
  • Opbouwen darmmicrobioom                                                                                     3-6 maanden
  • Immuuntherapie                                                                                                         3-12 maanden
  • Herstel hormonale disbalansen                                                                                 12 maanden

Ad 2: het onderzoek
Afhankelijk van je klachten wordt ontlastingsonderzoek en bloedonderzoek in gang gezet. We werken veel met:

Basisscreening                                                                                                              € 199,00
Fecesprogramma                                                                                                           € 75,50
Microbioom analyse, diversiteit, enterotype                                                                    € 219,00
Microbioom analyse plus, inclusief verterings- en ontstekingsmarkers                            € 299,00
Histamine onderzoek                                                                                                      €  51,00
Gluten gevoeligheid                                                                                                       €  59,00
Parasieten test                                                                                                               €  97,00
Tumormarker                                                                                                                  €  33,50
Helicobacter Pylori( maagzweer)                                                                                    €  25,90
Ademanalyses (overgroei dunne darm)                                                                          €  39,00
Imu Pro screen (voedselovergevoeligheid IgG)                                                              €  35,70
Imu Pro Screen *                                                                                                            € 114,65
IMu Pro Basic                                                                                                                  € 175,65
Imu Pro Complete                                                                                                           € 413,65

Alle lab kosten zijn exclusief laboratorium verwerkingskosten (€ 14,00 )

Andere onderzoeken:
Cortisol Bijnier dagprofiel                                                                                               €  89,50
Cortisol Bijnier dagprofiel met DHEA                                                                             € 112,81
Schildklieronderzoek                                                                                                     €  90,00
Oligoscan (mineralen, zware metalen)                                                                           €  65,00
Vitamine bepalingen     (per stuk, gemiddeld)                                                                €  20,00

Ad 3: voedingssupplementen
in darmtherapie werken we meestal met natuurlijke middelen en voprobioticaedingssupplementen.
Afhankelijk van de fase van de darmtherapie zullen deze variëren. Het is voor mij niet mogelijk om van tevoren te voorspellen hoeveel supplementen er nodig zullen zijn, per consult, omdat het volledig afhangt van jouw unieke situatie, klachten en onderzoeken. Gemiddeld moet je rekenen 200-€ 400 aan supplementen per consult, die we voorschrijven voor 4-8 weken.

Assorted pills in spoons --- Image by © Paul Linse/Corbis

Alle kosten die worden gemaakt in de darmtherapie worden vooraf met je besproken. Alles gaat in overleg. We maken een darmtherapie plan op maat en doen er alles aan om de balans tussen kosten en kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en uiteraard houden we rekening met de bestedingsruimte. Je bent nooit verplicht om supplementen aan te schaffen.